• รู้จักกับอ.ทิดศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ หลังบวชถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จ.เชียงราย และศูนย์ปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย


  10/10/2017 18:05

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 112

 • รูปแบบ และเทคนิคการสอนของอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

  • รู้จักทิดอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ มากยิ่งขึ้นแล้ว จากคำถามที่ได้รับบ่อยมากในช่วงนี้คือ อ.ไปทำอะไรมา? ได้คำตอบแล้วนะครับ ขอเชิญ explore ในคลิปต่อๆ ไปได้เลยครับ
  • ตอน เริ่มทักทายปรับ mindset ให้เป็น positive ก่อนเรียนรู้ click
  • ตอน เรียนรู้ตลอดชีพกับอ.ศรัณย์ life-long learning with Ajarn Sarun click
  • ตอน เรียนรู้แบบชวนกันคิดค้นหาคำตอบ กับอ.ศรัณย์ click
  • ตอน learner-centered เรียนรู้โดยเอาความชอบของผู้เรียนเป็นหลัก (สาระและบันเทิง) กับอ.ศรัณย์ click
  • ตอน จูงใจให้อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง กับอ.ศรัณย์ เป็นการเริ่มการฝึกอบรม ด้วย connecting activity ซึ่งลึกซึ้งกว่าการทำกิจกรรม ice breaking เพราะมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับ performance click
  • ตอน แรงผลักและแรงจูงใจตนเอง click
  • ตอน คิดค้นหาคำตอบเพื่อตระหนักถึงผลเสียถ้าไม่เก่งในเรื่องที่จะอบรมกัน กับอ.ศรัณย์ click
  • ตอน กิจกรรม "เปิดฝาตุ่ม" เปรียบดั่งน้ำฝนที่ตกมาดั่งความรู้ใหม่ๆ จะได้ลงตุ่ม สไตล์ อ.ศรัณย์ click
  • ตอน สมดุลของทฤษฎีและปฏิบัติ ตามจริตของผู้เรียน click

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun