• หลัก 4M’s ของความคิดคร่อมกรอบ


  01/11/2017 11:25

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 149

 • image

  4M's การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์

  1.Mind-Set : ปรับทัศนคติ ทำความเข้าใจกับความคิดสร้างสรรค์
  2.Mood : ปรับอารมณ์ ความรู้สึกที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
  3.Mechanics : ขั้นตอน กระบวนการคิดสร้างสรรค์
  4.Momentum : บริหารจัดการให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun