• คิดคร่อมกรอบ เป็นหลักสูตรจดลิขสิทธิ์


  01/11/2017 13:31

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 129

 • image

  ครึ่งแรก

  เป็นความคิด "นอกกรอบ" ที่แปลกใหม่ดีจัง
  ซึ่งอยู่นอกกรอบความคิดเดิมๆ และอยู่นอกกรอบสังคม
  ซึ่งเป็นเพียง "ครึ่งแรก" ของการคิดสร้างสรรค์เท่านั้น
  เปรียบเป็นดั่งเป็นความคิด "ดิบๆ"

  ครึ่งหลัง

  การบ่มความคิดดิบๆให้ "สุก"
  ดัดความคิดนอกกรอบให้เข้ากรอบสังคมเสียก่อน
  ก็จะเกิดเป็นความคิด "คร่อมกรอบ"
  ซึ่งจะอยู่ภายในกรอบสังคม แต่ยังคงอยู่นอกความคิดเดิมๆ
  ก็น่าจะได้รับการยอมรับ และสร้างความแปลกแตกต่างไปได้พร้อมๆกัน
  "คิดคร่อมกรอบ" คือทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ ไปใช้ปฏิบัติได้จริง (Practical)

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun