• จูงใจให้อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง กับอ.ศรัณย์


    15/11/2017 15:57

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 12

  • เป็นการเริ่มการฝึกอบรม ด้วย connecting activity ซึ่งลึกซึ้งกว่าการทำกิจกรรม ice breaking เพราะมีการเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับ performance


บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun