• รีวิวจากลูกค้า: สำนักงานก.พ. เรียนหลักสูตร ผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership)


  08/10/2017 10:20

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 78

 • image

  ความคิดเห็นการฝึกอบรม


  • การถ่ายทอดความรู้ และการตอบคำถามของวิทยากรมีความชัดเจน และเหมาะสม อยู่ในระดับร้อยละ 94 โดยเฉลี่ย
  • เนื้อหามีประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ อยู่ในเกณฑ์ระดับร้อยละ 92 โดยเฉลี่ย

  ความประทับใจวิทยากร


  • วิทยากรดีมาก เนื้อหาดี เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • ทราบถึงกรอบความคิดของตัวเอง และทราบวิิธีการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
  • วิทยากรมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ และสื่อที่ใช้สร้างสรรค์ น่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตามเนื้อหา
  • รูปแบบการนำเสนอของวิทยากร เช่น การใช้ภาพ เสียง ข้อมูลที่ยาว แต่ทำให้เข้าใจง่าย
  • ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้แนวความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
  • การนำเสนอของวิทยากร และเนื้อหาที่อบรม ทำให้สามารถนำไปพัฒนา ปรับใช้ได้จริงกับการทำงาน และการแนะนำลูกน้องได้
  ขอขอบคุณผู้เรียนรู้ร่วมกันทุกคนครับ

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun