• ลูกค้าที่ใช้บริการ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด


    08/10/2017 10:20

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 66

  • image
    ขอขอบคุณลูกค้า ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ที่ไว้วางใจอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์มากๆ ครับ

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun