• รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กล่าวถึงอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


  08/10/2017 10:20

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 99

 • image

  รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา พูดถึงอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


  รู้จักคุณศรัณย์ มาตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคนที่เรียนเก่ง ขยัน และไขว่คว้าในการเรียนรู้ เลยเลือกมาเป็นผู้ช่วยในการเดินทางไปบรรยายตามที่ต่างๆ เขาจะตั้งใจฟัง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหลังการบรรยาย เพื่อให้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
  จากนั้นคุณศรัณย์ไปเรียนต่อปริญญาโททางการตลาดที่ชิกาโก้ ก็เก่งเหมือนเดิม จนมาได้งานเข้าในประเทศไทยก็ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจแนวหน้า ไม่ว่าจะเป็นที่ Nestle, Fuji จนกระทั่งมาอยู่ที่ UBC คุณศรัณย์มีความชำนาญด้านการตลาด และการบริการ และการวิจัยเป็นอย่างดี เคยเชิญคุณศรัณย์ได้ไปบรรยายให้นักศึกษาปริญญาโทบ้าง หรือการบรรยายพิเศษที่จัดให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หลายครั้ง คุณศรัณย์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไม่ใช่คนที่เก่งคนเดียว รู้คนเดียว แต่เป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดด้วยความเป็นกันเอง พูดจาชัดเจน ที่สำคัยเข้าใจง่าย มีการจัดลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ ทำให้คนฟังเรียนรู้ได้ง่ายๆ ที่สำคัญคือ ไม่เครียด ไม่เบื่อ
  ทุกวันนี้ทราบว่าคุณศรัณย์ไม่หยุดเรียนรู้ ไม่หยุดที่จะเพิ่มเติมความรู้ ให้ตัวเอง จึงมั่นใจได้ว่า คุณศรัณย์จะเป็นคนที่ทำงานอย่างมีฝึมือ ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ด้านการตลาด หรือการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านธุรกิจ
  ขอขอบคุณ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
  • รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา (ปัจจุบัน)
  • ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบัน)
  • คณบดีคณะวารศาสตร์ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ผู้อำนวยการโครงการนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พิธีกรรายการเมืองไทยใสสะอาด (ไอทีวี)
  • พิธีกรรายการยายเม้าวอนสอนหญิง (ช่อง 3)
  • พิธีกรรายการเกาที่คัน (ช่อง 11)
  • พิธีกรร่วมรายการคลายปม (ช่อง 11)
  • พิธีกรรายการข่าวแสนกล (บลูสกายแชนแนล)
  • พิธีกรร่วมรายการโป๊ะแตก (ไทยรัฐทีวี)

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun