• สาระ...บาน


  03/11/2017 15:07

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 63

 • image

  • เพราะ “เนื้อหา” ในการพัฒนาคนในองค์กรของลูกค้ามีมากมายหลากหลายหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นกระบวนการ ที่รวบรวมมาจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง... อ.ศรัณย์จึงนำเสนอหลักสูตรหลากหลายที่อ.ศรัณย์ได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดมาจาก ASTD (American Society of Training and development) U.S.A.จาก CEF(Creative Education Foundation) U.S.A จาก Dr.Edward de Bono จาก Marcus Buckingham และจากปรมาจารย์อื่นๆ อีกมากมาย
  • เพราะ “วิธีการ” ในการพัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ซึ่งต่างไปจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาให้สัมพันธ์กับชีวิตการทำงานจริง... อ.ศรัณย์จึงนำเสนอแนวทางการเรียนรู้แบบ A.L. (Adult Learning)
  • เพราะ “ผู้นำเสนอ” ให้เกิดการเรียนรู้จริงคือหัวใจสำคัญของผลลัพท์ (Result) ของ การฝึกอบรมสัมมนา... อ.ศรัณย์จึงศึกษาหาองค์ความใหม่ๆ เพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำงานจริงกว่าสามสิบปี และเพิ่มความบันเทิงผสมผสานกับสาระ เพิ่มศิลป์ในการนำเสนอศาสตร์ต่างๆ และ เน้นการปฏิบัติหลังจากถ่ายทอดทฤษฎี
  • เพราะ “คุณภาพ” ในการสัมมนาทุกๆครั้งเป็นสิ่งสำคัญมาก...อ.ศรัณย์จึงจำเป็นต้องมีต้นทุนสูง และจำเป็นต้องนำเสนอราคาในอัตราที่สูงกว่าวิทยากรท่านอื่น
  • เพราะ “ความมั่นใจ” ในการเสนอ “อ.ศรัณย์” ให้ไปฝึกอบรมในครั้งแรกสิ่งจำเป็นมาก... อ.ศรัณย์จึงขอเสนอนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ ด้วยการส่งคืนเช็คเต็มจำนวน หากลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้รับความพึงพอใจในบริการ โดยมิต้องแจ้งเหตุผลหรือพิสูจน์หลักฐานใดๆ ทั้งสิ้น
  • เพราะ “งบประมาณ” ของลูกค้าอาจสูงต่ำแตกต่างกันไป อ.ศรัณย์จึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับงบประมาณ สามารถปรับงบประมาณให้ต่ำลงเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณของทางลูกค้าได้ในหลากหลายรูปแบบ

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun