• รีวิว Creative and Innovation Thinking for Organization Development


    29/11/2017 15:35

    จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 89

  • Feedback หลักสูตร Creative and Innovation Thinking for O.D.


    ฟังความรู้สึกของคนแรกคือผู้จัด คนที่สองคือผู้เรียน คนที่สามคือพนง.โรงแรม ที่ให้บริการไป แอบเรียนไป หลังจากเรียนกับอ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun