• ได้รับเกียรติ์และความไว้วางใจจากปัญญาภิวัฒน์ ให้บรรยาย #creativeThinking ให้กับ คณาจารย์ของ ม.อ. ครับ


  29/11/2017 15:35

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 78

 • ดร. มากที่สุด!!!


  นั่นคือจำนวนผู้ร่วมเข้าการฝึกอบรมในครั้งนี้

  จึงขอขอบคุณ อ. Keeratikorn Boonsong แห่ง ศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญญภิวัฒน์ (PIM) และ คณาจารย์ ม.อ. ที่ให้เกียร์ติและความไว้วางใจกับผมในการอำนวยการให้ค้นพบหลักและกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แบบมีทั้งสาระและบันเทิง ตามสไตล์ผมในครั้งนี้มาณ.โอกาสนี้ครับ
  www.ajarnsarun.com
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  Ref:
  วันนี้ PIM HR Excellence Center ดำเนินการจัดโครงการหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ Creative Thinking Unlock your Potential
  🙏 ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
  >> วิทยากรและโค้ชผู้บริหาร บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
  >> วิทยากรมืออาชีพ Creative Thinking
  👉 PIM HR Excellence Center เป็นศูนย์บริการวิชาการ ภายใต้สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา บริการวิชาการ งานวิจัย และการจัดฝึกอบรม พัฒนา และการวางระบบงานทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร ดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพในด้านทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ให้กับองค์กรชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
  ☎ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ #PIMHRExcellenceCenter
  คุณผัลย์ศุภา ศรีสิงห์ (บี)
  โทร : 095-369-9660 , 02-855-1399 , 02-855-0456

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun