• หลักสูตรฝึกอบรมปี 2020


  01/11/2019 18:06

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 260

 • หลักสูตรที่ “ร่วมสมัย” "ทันยุค" และ “แตกต่าง” ในปี ๒๕๖๓


  ออกแบบและอำนวยการเรียนรู้โดย ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์; MBA from DePaul University, Chicago, USA. Chief Learning Offier (CLO)

  Top 3 in 2020

  Top 3 หลักสูตรที่ได้รับความนิยมตลอดกาล

  หลักสูตรอื่นๆ

  Module 1: Creative Thinking - ความคิดสร้างสรรค์


  Module 2: Design Thinking - การคิดเชิงออกแบบ


  Module 3: Coaching - การโค้ช


  Module 4: Others - อื่นๆ


  • 5.1 หลักสูตร ภาวะผู้ตาม The Art of Followship รายละเอียด
  • 5.2 วิธีการขายกับลูกค้าที่เรื่องมาก สำหรับเซล พนักงานขาย รายละเอียด

  Top 3 Feedback ที่มีให้กับอ.ศรัณย์

  • ใช้ในการทำงานได้จริง
  • ชวนคิดให้ได้ความรู้ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ
  • สนุก เพลิดเพลิน เป็นกันเอง ไม่เหมือนวิทยากรใดๆ ที่เคยเจอมา

  สนใจหลักสูตร เชิญวิทยากร และปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทาง
  Lineid อ.ศรัณย์: a.sarun
  Lineid ผู้ช่วย: sontana_noi
  โทร: 089-139-6077, 083-494-8191

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun