• คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


  05/11/2019 14:11

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 299

 • image
  “...คุณศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) จาก De Paul University ชิคาโก สหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คุณศรัณย์ได้ดำเนินการสัมมนาฝึกอบรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต่างๆกว่าร้อยองค์กรตลอดระยะเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ประยุกต์องค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่เรียนรู้จากการผ่านการอบรมกับ CEF (Creative Education Foundation, USA)
  คุณศรัณย์ต่อยอดการคิดนอกกรอบไปสู่การ “คิดคร่อมกรอบ” จดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หมายเลข 339792 เพื่อให้เป็นความคิดใหม่ที่นำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังพัฒนา 4M3R model เพื่อเป็น roadmap สู่ Innovative Enterprise
  คุณศรัณย์ขยายวิธีการถ่ายทอดความรู้จากการให้การฝึกอบรม ไปสู่การโค้ชกลุ่ม และการโค้ชผู้บริหาร
  และได้รับการรับรองการเป็นโค้ช ระดับ ACC (Associate Certified Coach) จาก ICF (International Coach Federation)
  คุณศรัณย์ขยายขอบเขตของการฝึกอบรมไปสู่หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น รับเชิญบรรยายให้กับ MPI ซึ่งก่อตั้งโดย อ.ดร.หลุยส์ จำปาเทศ, ให้กับโครงการต่างๆของ ศ.ดร.จิระ หงส์ลดารมภ์, และให้กับสมาคมไทยโค้ช จึงมีคำกล่าวขานกันในวงการว่า คุณศรัณย์คือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทย
  ประวัติการทำงานในอดีต: เริ่มทำงานกับองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น สหวิริยาคอมพิวเตอร์ โอกิลวี่แอนด์เมเธอร์แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง เนสท์เล่ ฟูจิฟิล์ม และเป็นทีมผู้บริหารในองค์กรต่างๆ เช่น G.M. ที่มีเดียพลัส VPและM.D. ของบริษัทในกลุ่มสยามทีวีแอนด์คอมมิวนิเคชั่น และ Director ของ UBC…”

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun