• หลักสูตรปี 2020


  05/11/2019 14:38

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 291

 • หลักสูตรที่ “ร่วมสมัย” "ทันยุค" และ “แตกต่าง” ในปี ๒๕๖๓


  ออกแบบและอำนวยการเรียนรู้โดย ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์; MBA from DePaul University, Chicago, USA. Chief Learning Offier (CLO)

  Module 1: Creative Thinking


  Module 2: Design Thinking


  Module 3: Coaching


  Module 4: Management and Leadership


  Module 5: Others


  • 5.1 หลักสูตร ภาวะผู้ตาม The Art of Followship

  สนใจหลักสูตร เชิญวิทยากร และปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกช่องทาง
  Line Official บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
  FB Page: เพจเฟสบุ๊ค บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
  Line id: อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์
  Line id: ผู้ช่วย อ.ศรัณย์
  โทร: 089-139-6077, 083-494-8191

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun