• หลักสูตร "คิดข้างกรอบ" (Creative Leadership)


  06/11/2019 23:53

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 60

 • image
  สำหรับ ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน

  ประโยชน์ที่จะได้รับ


  1. รู้วิธีการเป็นผู้นําองค์กร หรือหัวหน้าแผนกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถบริหาร “คน” ในหน่วยงานให้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง
  2. วิธีการคิดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดการ “ความคิด” ในหน่วยงานให้แตกต่างหลากหลายไปจากเดิม
  3. วิธีการพูดเพื่อโน้มน้าวลูกน้องให้พัฒนาตนเอง เพื่อให้พัฒนา “ตนเอง” ให้ความเป็นผู้นําที่แตกต่างจากการบริหารงานแบบเดิม
  4. วิธีการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน เพื่อให้ลูกน้องและหัวหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ภายในองค์กร

  เนื้อหา


  • ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และหัวหน้างาน มีบทบาทในการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ให้กับลูกน้องอย่างไร
  • สร้างบรรยากาศเปิดรับการคิดสร้างสรรค์ (Creative Climate) ใหม่ๆ ในหน่วยงาน
  • พัฒนา 3 คุณสมบัติเพื่อเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์
  • สอนให้ลูกน้องคิดนอกกรอบ (Creative Teaching) ด้วย 3Q’s
  • แนะแนว (Creative Guiding) ให้ลูกน้องคิดคร่อมกรอบด้วย P.P.C.O.
  • หลัก 3 ช. ในการตอบรับกับความคิดนอกกรอบของลูกน้องที่ไม่เป็น “เพชรฆาตความคิด”
  • การเป็นพี่เลี้ยง (Creative Mentoring) ให้ลูกน้องคิดด้วยสมองซีกขวาแบบ Divergent Thinking และ
  • การเป็นที่ปรึกษา (Creative Consulting) ให้ลูกน้องคิดด้วยสมองซีกซ้ายแบบ Convergent Thinking
  • โค้ชลูกน้องในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Coaching) ตามขั้นตอนของกระบวนการคิดสร้างสรรค์แบบ 3’Fs, 4’Fs และ 6’Fs เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ สู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน
  • 11.5 เทคนิคในการบริหารให้เกิดความคิดสร้างสรรค์โดยรวบรวมจากหน่วยงานที่สร้างความแปลกใหม่ของโลก
  • สรุปหลัก 4M’s การพัฒนาให้เป็น Creative Leadership
  หมายเหตุ : เนื้อหา และ เทคนิค ในการฝึกอบรม ประยุกต์มาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่ CEF (Creative Education Foundation, USA) แหล่งรวมปรมาจารย์ ด้านการศึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์, CPSI (Creative Problem Solving Institute, USA) แหล่งรวม นักปฏิบัติ ในการประยุกต์ การแก้ไขปัญหา เชิงสร้างสรรค์ เข้ากับการทำงาน, ASTD (American Society of Training & Development) แหล่งรวมวิทยากร ที่แลกเปลี่ยนเทคนิค การฝึกอบรม สมัยใหม่
  ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (9.00 - 16.00 น.)

  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  🖥️ : www.ajarnsarun.com
  Line id: a.sarun, sontana_noi
  📱 : 0834948191, 0891396077

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun