• หลักสูตร สัมพันธภาพ 360 องศา


  06/11/2019 16:10

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 110

 • หลักสูตร สัมพันธภาพ 360 องศา


  image

  คุณคิดยังไงกับหลักสูตรใหม่ของผม ที่จะเป็น workshop เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพ และปรับการทำงานร่วมกันของทุกคนในที่ทำงาน แบบ 360 องศาเลยอ่ะครับ
  คือนอกเหนือจากจะปรับทัศนคติและการทำงานให้เข้ากับ "เพื่อนร่วมงาน" เพื่อให้เกิดทีมเวิร์คแล้ว
  ยังจะปรับให้เข้ากับ "ลูกน้อง" เพื่อเสริมภาวะผู้นำ (leadership)
  และที่เด็ดสุดๆคือ ยังปรับให้เข้าทาง "หัวหน้า" เพื่อสร้างภาวะผู้ตาม (followership) อีกด้วย!!!
  ✨เราคงได้ "เริ่ม" มีสัมพันธภาพกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานและลูกน้องมาแล้ว
  💡และเราก็คงจะได้ "พัฒนา" สัมพันธภาพกลับทั้ง 3 กลุ่มนี้มาด้วยดี
  👉🏻จึงถึงคราวแล้วที่เราจะนำสัมพันธภาพมา "ใช้ในการทำงานร่วมกัน" เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน
  📢กับการฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรสัมพันธภาพ 360 องศาในวันที่ 9 ตุลาคม 2019 นี้

  หัวข้อหลักของการฝึกอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพรอบทิศทาง 360 องศา

  หัวข้อหลักของการฝึกอบรมหลักสูตร สัมพันธภาพรอบทิศทาง 360 องศา
  • จูงใจตนเองจากการคิดค้นให้พบประโยชน์ของการมีสัมพันธภาพรอบทิศทาง 360 องศาที่ยอดเยี่ยม ด้วยกิจกรรม “ผ่าน...หรือไม่ผ่าน”
  • ทำความเข้าใจในบุคลิกภาพของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ตามแนวทาง DiSC ด้วยกิจกรรม The Mask Winner
  • ค้นพบการเข้ากันได้ (Compatibility) ที่เกิดขึ้นการร่วมงานกันของคนบุคลิกภาพต่างๆ
   o ทั้งเชิงสัมพันธภาพ (Relational)
   o และเชิงการทำงาน (Task)
  • ร่วมกันค้นพบ และสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง แต่ละคนด้วยการนำหลักจิตวิทยาสมัยใหม่ DiSC มาใช้ (มีการทำแบบทดสอบ)
   o D: Dominance (ควบคุม)
   o หรือ I: Influent (ชักจูง)
   o หรือ S: Steady (นิ่ง)
   o หรือ C: Conscientious (รอบคอบ)
  • ปรับทัศนคติในการเลือกมองหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ในเชิงบวกด้วยจุดแข็งของคนบุคคลิกนั้นๆ
  • เรียนรู้ความต้องการ 53 ประการ และแรงจูงใจของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพนั้นๆเพื่อให้รู้ว่า เราจะตอบสนองความต้องการคนต่างๆอย่างไรและใช้วิธีการจูงใจที่แตกต่างกันอย่างไร
  • สิ่งที่ควรทำและควรหลีกเลี่ยงเมื่อสื่อสารกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพนั้นๆ เช่น
   o การสื่อสารคุยให้ “เข้าทาง” กับเพื่อนร่วมงานแต่ละประเภท
   o ควรจะพูดมาก ให้ข้อมูลมาก หรือพูดน้อยๆ เนื้อๆกับเพื่อนร่วมงานประเภทใด?
   o เราควรจะตีสนิทเน้นการสร้างสัมพันธภาพ หรืออยู่ห่างๆเน้นคุยเรื่องงาน กับเพื่อนร่วมงานประเภทใด?
   o เราควรจะขอให้ความช่วยเหลือแบบส่วนตัว หรือแบบเนื้องาน กับเพื่อนร่วมงานประเภทใด?
  • เรียนรู้ถึงความคาดหวัง คำถามในใจ แนวทางการพรีเซ้นต์ การกระตุ้นและเจรจาต่อรอง กับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง ที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ
  • ค้นพบบุคลิกภาพของตนเอง ด้วยการทำแบบประเมิน DiSC
  • ปรับแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามบุคลิกภาพของตนให้ “เข้าทาง” บุคลิกภาพของหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องที่แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพนั้นๆตามที่ค้นพบจากการทำแบบประเมิน
   o เลือก ๑ จาก ๑๖ แนวทาง ที่ตรงกับบุคลิกของเราและหัวหน้า เพื่อนำไปปรับให้ “เข้าทาง” บุคลิกภาพของหัวหน้าได้ทันที
   o เลือก ๔ จาก ๑๖ แนวทาง ที่ตรงกับบุคลิกของเราและเพื่อนร่วมงานทั้ง๔แบบ เพื่อการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ผิดพลาด
   o เลือก ๔ จาก ๑๖ แนวทาง ที่ตรงกับบุคลิกของเราและลูกน้องทั้ง๔แบบ เพื่อให้การทำงานของลูกน้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยแนวทางที่ถูกต้อง
   • ค้นหาสิ่งที่เคยทำไม่ตรงกับแนวทางที่ควรจะทำ และพบทางแก้ไขห้สอดคล้องกับแนวทางที่ใช่
   • ฝึกฝน และฝึกฝืน
   • กำหนด Action Plan ในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งของตนเองและร่วมกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องให้สูงขึ้นจริง หลังการฝึกอบรม
  หมายเหตุ
  สามารถเพิ่มการวิเคราะห์บุคลิกภาพของ ลูกค้า คู่ค้า รวมถึง ซัปพลายเออร์ ได้ด้วย
  • DiSC คือคือศาสตร์ในการจำแนกบุคคลิกภาพของคน คิดค้นโดยนักจิตวิทยา William Moulton Marston ในปี ค.ศ. 1928 จึงเป็นทฤษฎีที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 90 ปีกับนักธุรกิจกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก
  อ.ศรัณย์ ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้าและได้นำแนวทาง DiSC ดังกล่าว
  มาใช้กับการฝึกอบรมภาวะผู้นำในเมืองไทยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้ผลเป็นอย่างดี
  เพราะสามารถช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จุดแข็งและจุดอ่อนตามบุคคลิกภาพของตนในแต่ล่ะแบบ
  จึงสามารถเลือกพัฒนาต่อยอดจากศักยภาพที่มีอยู่แล้ว ตามบุคคลิกภาพของตน
  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  ด้วยการเปลี่ยนจากการต้อง “ทำใจ” เป็น “เข้าใจ”
  แล้วพบกันนะคร๊าบบบ ติดต่อได้ทางนี้เลยคร๊าบบผ๋ม
  image

บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun