• บทความ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


  07/11/2019 13:59

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 96

 • บทความเขียนโดย อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์


  • สังคมสูงวัย ปะทะ การคิดเชิงออกแบบ (Aging Society vs Design Thinking) EP1 อ่าน
  • สังคมสูงวัย ปะทะ การคิดเชิงออกแบบ (Aging Society vs Design Thinking) EP2 อ่าน
  • สังคมสูงวัย ปะทะ การคิดเชิงออกแบบ (Aging Society vs Design Thinking) EP3 อ่านบริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด ให้บริการ เหลาความคิด เปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น สำหรับ ผู้ที่แสวงหาบริการ ด้านการฝึกอบรม (Training) การโค้ช (Coaching) ที่ส่งผล ต่อการพัฒนา การทำงาน ได้จริง และ คุ้มค่า กับการลงทุน "มาเหลาความคิด พัฒนาความรู้ร่วมกัน สักครั้งหนึ่งในชีวิต" สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-139-6077 LINE: a.sarun